15% бюджету

– частка проектування в загальній вартості продукту