Техстек

Наш технологічний стек

slogan-img

Гортайте, щоб побачити інші причини

 1. UX/UX and prototyping
  AxureRP, Invision, Adobe XD
  Adobe Illustrator, Adobe Photoshop
  3ds max, Animatron, AfterEffects for VFX
  Visio, Draw.io, Google Draw for schemes
 2. AI&Machine Learning
  Tensorflow
 3. SaaS & PaaS
  Amazon AWS (C2, S3, Cognito, Lambda, RDS, Aurora), Azure, Firebase, Back&, Corezoid
 4. Back End
  PHP frameworks: Laravel, Yii, Phalcon, Codeigniter, Slim, Lumen, Zend, Symfony
  NodeJS: coffescript, expressjs, socket.io, cluster
  Python frameworks: Django, Flask, aiohttp
 5. Servers & Cloud
  Apache, Nginx, Amazon AWS (C2, S3, Cognito, Lambda, RDS, Aurora), Galera Cluster Microsoft Azure, Docker containers, DigitalOcean, Gunicorn
 6. Storage engines and databases
  SQL: mysql, mariaDB
  noSQL: Redis, MongoDB, Memcache, Firebase
  PostgreSQL
 7. Queues systems
  RabbitMQ, Redis pub/sub, AmazonSQS, Corezoid
 8. QA, testing
  Manual testing, тест-кейси, дымове тестування, регресивне тестування
  Selenium - автоматизоване UI тестування
  Codeception, PHP Unit
 9. CRM and business process automation
  AmoCRM, Bitrix24, Pipedrive, ZohoCRM, Corezoid, Redmine, Trello, Jira, etc.
 10. Continuous Integration
  Deployer php, Composer, Jenkins, Gitlab CI, Ansible
 11. Mobile native, ionicFramework(ios/android), swift, java
 12. CMS MODX, Evolution CMS, Wordpress
  Ecommerce OpenCart, WooCommerce
 13. HTML coding
  Responsive
  HTML5+CSS3
  Bootstrap, Foundation
  SASS, LESS, Gulp
  SVG
 1. UX/UX and prototyping
  AxureRP, Invision, Adobe XD
  Adobe Illustrator, Adobe Photoshop
  3ds max, Animatron, AfterEffects for VFX
  Visio, Draw.io, Google Draw for schemes
 2. AI&Machine Learning
  Tensorflow
 3. SaaS & PaaS
  Amazon AWS (C2, S3, Cognito, Lambda, RDS, Aurora), Azure, Firebase, Back&, Corezoid
 4. Back End
  PHP frameworks: Laravel, Yii, Phalcon, Codeigniter, Slim, Lumen, Zend, Symfony
  NodeJS: coffescript, expressjs, socket.io, cluster
  Python frameworks: Django, Flask, aiohttp
 5. Servers & Cloud
  Apache, Nginx, Amazon AWS (C2, S3, Cognito, Lambda, RDS, Aurora), Galera Cluster Microsoft Azure, Docker containers, DigitalOcean, Gunicorn
 6. Storage engines and databases
  SQL: mysql, mariaDB
  noSQL: Redis, MongoDB, Memcache, Firebase
  PostgreSQL
 7. Queues systems
  RabbitMQ, Redis pub/sub, AmazonSQS, Corezoid
 8. QA, testing
  Manual testing, тест-кейси, дымове тестування, регресивне тестування
  Selenium - автоматизоване UI тестування
  Codeception, PHP Unit
 9. CRM and business process automation
  AmoCRM, Bitrix24, Pipedrive, ZohoCRM, Corezoid, Redmine, Trello, Jira, etc.
 10. Continuous Integration
  Deployer php, Composer, Jenkins, Gitlab CI, Ansible
 11. Mobile native, ionicFramework(ios/android), swift, java
 12. CMS MODX, Evolution CMS, Wordpress
  Ecommerce OpenCart, WooCommerce
 13. HTML coding
  Responsive
  HTML5+CSS3
  Bootstrap, Foundation
  SASS, LESS, Gulp
  SVG

Принцип вибору технологічного рішення

Підбір технологій під кожну пропозицію проходить в кілька етапів.

Етап 1: Визначення технічних вимог до майбутнього проекту.  Цьому етапу приділяється достатня кількість часу і сил. Адже більшість помилок криється саме на цьому етапі. Чи не правильний збір вимог тягне за собою невірно технічне рішення.

Етап 2: Декомпозиція проекту на логічні/бізнес компоненти.  Наприклад Реєстрація, завантаження файлів.

Етап 3: Проектування бізнес схеми роботи проекту/продукту.  Цей етап дає загальне розуміння між клієнтом і нашою командою, що ми один одного розуміємо, а так само ответчает на ряд питань клієнта . Де закінчується Мобільний App та починається Web? Куди ми будемо реєструватися і авторизуватися? Де будуть завантажуватися файли.

Етап 4: Проектування технічного рішення з розбивкою на компоненти/технології. Цей етап проектування визначає вибір рішення і технологію під компоненти бізнес схеми.

Приклад:

Компонент Реєстрації і Авторизации буде реалізований з використанням Amazon Cognito service так як нам необхідно мати можливість авторизуватися і з Mobile App та з Web. Для профілю користувача повинна бути можливість real-time синхронізація між Web та Mobile App. & Nbsp; Компонент нотифікації для Web бедет реалізована на основі написаного async server node.js + socket.io і черга RabbitMQ

Наша принципова позиція - універсальних рішень немає, є грамотно підібрані природні системи/технологиии які без зусиль органічно вписуються і вирішують поставлене завдання.

Для того, щоб прискорити розробку проектів ми створюємо такі компоненти, які можна вписувати під часто використовувану бізнес логіку.

Цей сайт є українською мовою. Ви можете переключити мову у меню, або зробити це зараз.