Аудит IT інфраструктури компаній

Аудит інфраструктури складається з технічного аудиту, і аудиту бізнес процесів. Мета аудита IT інфраструктури холдингу – зрозуміти поточний стан компанії, а потім розробити стратегію щодо вдосконалення IT інфраструктури, і бізнес процесів компанії. Аудит ІТ інфраструктури 7

Із чого складається аудит IT інфраструктури

Складові аудиту

– Аналіз вимог із об’єднання інфраструктури і процесів компаній
– Аудит існуючої IT інфраструктури
– Аудит бізнес процесів кожної компанії холдингу
– Аудит бізнес процесів взаємодії між компаніями
– Опрацювання рішення з оптимізації IT інфраструктури
– Опрацювання рішення з оптимізації бізнес процесів
– Опрацювання рішення з впровадження BPM системи для управління і моніторингу процесів у компаніях

Результатом даного аудиту буде пропрацьоване рішення, що враховує усі необхідні зміни. Результати даного аудиту можуть бути передані для впровадження сторонній організації, або можуть бути впроваджені нами.

Приблизний план аудиту інфраструктури

Аудит ІТ інфраструктури 18

Документ Що буде зроблено
Карта фізичної інфраструктури Аудит фізичної та програмної архітектури підприємств
Карта програмної архітектури Опис того, які серверні ресурси де задіяні, яке програмне забезпечення було встановлено, і як вони між собою взаємодіють.
Карта продуктів і процесів верхнього рівня

Проведення аудиту поточних бізнес процесів на підприємствах, їх взаємодія з IT інфраструктурою.

Установлення карти програмного забезпечення та карти процесів Складання карти накладення програмного забезпечення та бізнес процесів.
Перелік слабких точок системи Проведення аналізу зрілості системи. На базі отриманих даних будуть визначені слабкі точки інфраструктури.

Аудит ІТ інфраструктури 19

Документ Що буде зроблено
Карта потребностей бізнесів Будуть проведені наради зі стейкхолдерами кожного процесу і продукту, визначені їх ІТ потреби.
Опис бізнес процесів потребуючих автоматизації

На основі отриманих даних буде складена карта процесів, визначені процеси та продукти не накриті автоматизацією (на ручному управлінні).

Аудит ІТ інфраструктури 20

Документ Що буде зроблено
Технічне рішення на розробку та впровадження Детальне технічне завдання на розробку і впровадження BPM системи.
Технічне рішення

Розробка рішення описує архітектуру системи, технічне рішення з розробки та впровадження системи.

План робіт

Складання плану робіт згідно з технічним рішенням.

Що далі треба робити після аудиту інфраструктури?

Кроки після аудиту інфраструктури

Як вже сказано, результат аудиту – готове до впровадження рішення. Отже, після аудиту наступні кроки:

Розробка

На цьому етапі буде проведена розробка і налаштування запланованої системи, інтеграція і доопрацювання існуючих систем. По завершенню розробки, буде здійснено тестування і доопрацювання виявлених помилок. Потім презентація продукту і реліз в робоче оточення.

Впровадження

На етапі впровадження потрібно провести навчання персоналу, і мотивувати користуватися нововведенням. Можливе доопрацювання, в разі виявлення критичних помилок.

Підтримка та поліпшення

На етапі підтримки буде здійснюватися процес виправлення помилок, постійного поліпшення, і модернізації системи.

Залишились запитання?

Кожна розробка повинна починатися з аудиту, тому що це основа будь-якого якісного рішення. Потрібен аудит інфраструктури компанії? Пишіть – ми добре знаємося на цьому.

Цей сайт є українською мовою. Ви можете переключити мову у меню, або зробити це зараз.